Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HUSPRISENE FORTSETTER Å STIGE I SPANIA!

PRISENE PÅ NYE OG BRUKTE BOLIGER I SPANIA HAR ØKT MED 3,7 % I JULI, EN OPPNÅDD VERDI SOM VI IKKE HAR SETT SIDEN 2003!

BOLIGER VED MIDDELHAVSKYSTEN HAR HATT EN ØKNING SOM ALDRI FØR, MED EN HEIDUNDRENDE STIGNING PÅ 5,8 % !

Husprisene steg med 3,7 % sammenlignet med Juli 2016

I følge data fra den siste eiendomsraporten fra Tinsa, steg husprisene med 3,7 % i Juli 2017 sammenlignet med samme periode i fjor!

Disse dataene bekrefter den oppadgående tendensen i husprisene, som startet i 2013, og plasserer utviklingen på samme nivå som i 2003!

Til dags dato, med henblikk på maksimumspriser før starten på boligkrisen in 2007, har boliger i Spania tapt 39,2 % av sin verdi!

Til dags dato, med henblikk på maksimumspriser før starten på boligkrisen in 2007, har boliger i Spania tapt 39,2 % av sin verdi!

Middelhavsområdet er lederen når det gjelder prisstigningen på hus, med sine gjennomsnittlige 5,8% siden starten på 2017!

Men på den annen side, så er det fremdeles det området i Spania som ble hardest rammet av krisen, med prisfall på 45,8% de siste 10 årene!

Eiendomsprisene stiger raskt!

Prognosene for veksten i gjennomsnittlig eiendomsverdi for 2017 i Spania, er en økning på 8% - hovedsaklig takket være stabilisering av den økonomiske veksten, nye arbeidsplasser, lav rente, lånemarkedet og utenlandsk etterspørsel!

Dersom du vurderer å kjøpe bolig og du ikke vil gå glipp av muligheten til å gjøre en god handel, anbefales det med bakgrunn i de gitte data, å kjøpe nå - før prisene stiger videre!

0